Review #239324 of ISP МегаФон

Give feedback
MegaFon
rating rating rating rating rating
Speed:
rating rating rating rating rating
Availability:
rating rating rating rating rating
Helpdesk:
rating rating rating rating rating
Price/quality:
rating rating rating rating rating
Жить можно

Сидели на Yota на 1 Мбите. Плакали. Ушли на 4G анлим за 1050р. с статIP на Мегафон. от 15 до 30 Мбит.

-65-80Дб

Precessing request, please wait

rating rating rating rating rating
17.02.2017 at 11:50
c. Moscow